Tłumaczenia Mickiewicz
Profesjonalne tłumaczenia w wielu językach
flaga polski
flaga anglii
flaga niemiec
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Leszek Adam Mickiewicz
Tłumacz języka angielskiego Monika Maria Mickiewicz
1. Treść oferty online
Autor nie udziela żadnej gwarancji za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód typu materialnego i niematerialnego, które zostały spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z oferowanych informacji lub poprzez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie możliwość zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośredniego i pośredniego odsyłania na obce strony internetowe („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do poniesienia odpowiedzialności weszłoby w życie wyłącznie w przypadku, gdyby autor posiadał wiedzę o ich treści i istniałaby techniczna możliwość, aby przeprowadzić blokadę korzystania z tych stron w przypadku treści naruszających prawo. Autor oświadcza tym samym, że w momencie definiowania odsyłaczy do stron, nie zawierały one żadnych nielegalnych treści. Na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo linkowanych stron autor nie ma żadnego wpływu.
Z tego powodu dystansuje się on od treści wszystkich linkowanych stron, które po ustawieniu linku zostały zmienione. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstają z korzystania lub niekorzystania z informacji przedstawionych w ten sposób, odpowiada wyłącznie oferent strony, na którą kieruje odsyłacz.

3. Prawo autorskie i prawo do oznaczeń odróżniających
Autor stara się we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używać utworzonych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieposiadających licencji. Wszystkie podane w ramach oferty internetowej i ewentualnie przez osoby trzecie chronione znaki marek i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom danego, obowiązującego prawa odnośnie oznaczeń i prawom posiadania zarejestrowanego właściciela. Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych samodzielnie przez autora obiektów pozostają wyłącznie własnością autora tych stron. Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych i drukowanych publikacjach bez zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych osobowych
Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub biznesowych (adresów email, nazwisk, adresów), to podanie tych danych ze strony użytkownika następuje wyłącznie dobrowolnie.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie odpowiadają w całości obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to ważności pozostałych części dokumentu w zakresie ich treści i obowiązywania.

6. Oświadczenie o ochronie danych
Ta witryna internetowa korzysta z tzw. plików „cookies”, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania witryny. Instalację plików cookies można zablokować poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim przypadku prawdopodobnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji witryny w ich pełnym zakresie. Użytkownicy niniejszej witryny internetowej przez korzystanie z niej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, które zostały pozyskane na ich temat za pomocą plików cookies.
© 2014
Tłumaczenia Mickiewicz