Tłumaczenia Mickiewicz
Profesjonalne tłumaczenia w wielu językach
flaga polski
flaga anglii
flaga niemiec
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Leszek Adam Mickiewicz
Tłumacz języka angielskiego Monika Maria Mickiewicz
Na niniejszej stronie znajdą Państwo przykładowe tłumaczenia dokumentów. Chcielibyśmy w ten sposób przybliżyć Państwu sposób wykonywania tłumaczeń przez firmę Tłumaczenia Mickiewicz.
© 2014
Tłumaczenia Mickiewicz
Oryginał
(w języku polskim)
Tłumaczenie poświadczone
(w języku niemieckim)
Tłumaczenie zwykłe
(w języku angielskim)
1. Akt małżeństwa
2. Świadectwo uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu

3. Zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych
4. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
7. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako płatnika VAT UE
8. Wypis z CEiDG