Tłumaczenia Mickiewicz
Profesjonalne tłumaczenia w wielu językach
flaga polski
flaga anglii
flaga niemiec
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Leszek Adam Mickiewicz
Tłumacz języka angielskiego Monika Maria Mickiewicz
Okres przed założeniem firmy - okres zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu (2006 - 2009)

W roku 2006 Monika Maria Mickiewicz kończy jednolite studia magisterskie na kierunku teologia. Rok później Leszek Adam Mickiewicz kończy jednolite studia magisterskie na kierunku filologia germańska. Już w trakcie studiów rozpoczęła się jego współpraca z klientami i wykonywanie pierwszych tłumaczeń na zasadzie umów o dzieło. Współpraca trwała nadal po zakończeniu studiów; w międzyczasie zdobywał on fachową wiedzę niezbędną do podejścia do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

W lipcu 2009 r. Leszek Adam Mickiewicz zdaje egzamin na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. W październiku zostaje zaprzysiężony na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.

Do czerwca 2010 r. trwają przygotowania do otwarcia firmy. Odbywa się współpraca z dotychczasowymi klientami i zdobywanie nowych.

10 czerwca 2010 wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Lubska Leszek Adam Mickiewicz zakłada firmę o nazwie „Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Leszek Mickiewicz”.

W czerwcu 2011 Monika Maria Mickiewicz kończy studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń języka angielskiego i zdobywa tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego. Od tego momentu firma poszerza ofertę o wykonywanie tłumaczeń z języka angielskiego.

W listopadzie 2011 firma przenosi siedzibę do Zielonej Góry.

W latach 2012 - 2013 firma przeszła gruntowne zmiany. Nawiązano umowy z nowymi klientami, zmienił się wizerunek firmy, logo, rozwinęliśmy naszą ofertę. Nawiązaliśmy również kontakty ze znakomitymi tłumaczami przysięgłymi innych języków, dzięki czemu firma jest w stanie zaoferować obsługę wielojęzyczną. Dzięki współpracy z zewnętrznymi tłumaczami jesteśmy w stanie obsłużyć większe projekty tłumaczeniowe.

27 maja 2013 nastąpiła zmiana nazwy firmy na "Tłumaczenia Mickiewicz".

-> Stale się rozwijamy...
© 2014
Tłumaczenia Mickiewicz